II Tuniej Szachowy o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach

 W sobotę 11 sierpnia (br) po raz drugi w Ropczycach (w świetlicy Spółdzielni Miszkaniowej), toczyć się będą walki szachowe o "Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej p. Józefa Pipały. System ro...

Medjugorie- Gargano- San Giowani Rotondo –Asyż (30.06-14.07.2018 r.)

(na zdjęciu wnętrze Bazyliki w Gargano, przy pulpicie organizator Pielgrzymki Jan Furtek) Tradycyjnie Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej (a osobiście Jan Furtek AK Krasne) było organizatorem tej p...

XX-lecie Powiatu w Ropczycach (27.06. br)

(na zdjęciu p. Wojewoda E. Leniart i grono odznaczonych) Uroczysta Sesja Rady Powiatu upamiętniająca jubileusz 20-lecia powstania samorządu powiatowego, odbyła się 27.06. br i stanowiła element obcho...

“Adventures in Wonderland” – Wystawa zdjęć Urszuli Kaczor

Pani Urszula Kaczor wraz ze swoim chłopakiem Waldemarem stworzyła wystawę zdjęć zatytułowaną „ADVENTURES in WONDERLAND” – czyli Przygoda w Krainie Czarów. Tematyka przedstawionych fotografii to g...

Wakacje - WAKACJE !!!

Tak się złożyło że prace nad przebudową naszego Portalu zbiegły się także z moim wakcyjnym wyjazdem dwutygodniowym. No to pozostaje mi się ciepło pożegnać i zapewnić, że z nowymi siłami i na nowym skr...

 • II Tuniej Szachowy o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach

  piątek, 20 lipca 2018 09:57
 • Medjugorie- Gargano- San Giowani Rotondo –Asyż (30.06-14.07.2018 r.)

  czwartek, 19 lipca 2018 09:51
 • XX-lecie Powiatu w Ropczycach (27.06. br)

  środa, 18 lipca 2018 08:23
 • “Adventures in Wonderland” – Wystawa zdjęć Urszuli Kaczor

  poniedziałek, 09 lipca 2018 09:56
 • Wakacje - WAKACJE !!!

  piątek, 29 czerwca 2018 17:39
redaguj-z-nami-twojpowiat

Wasza opinia

W związku z rozpoczęciem prac nad modernizacją naszego Portalu "TP" prosimy o wskazanie swojego wyboru "czego więcej" byłoby waszym życzeniem ?

Wyniki

Statystyki strony

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Zapowiedzi imprez

Brak wydarzeń

Ropczyce- Walczymy o Rondo "100-lecia Odzyskania Niepodległości" (c.d.)

 • PDF

c_150_100_16777215_0___images_stories_rondo_ropczyce.jpgW dniu dzisiejszym (3.03.br) zostało złożone pismo, kierowane do Wojewody Ewy Leniart o uchylenie Uchwały Rady Miasta Ropczyce z dnia 26.03. (b.r),o nadaniu Rondu im. Władysława Sąsiadka. Chyba dla wielu ta uchwała musiała wzbudzić niemałe oburzenie. Przypominamy, że od 6.XI. 2017 r. czeka formalny wniosek "Solidarności" oraz Stowarzyszenia Regionalnego... z propozycją nadania temu Rondu imiemia "100-lecia Odzyskania Niepodległości". Pod tym wnioskiem dodatkowo podpisało się 160 osób,a w sondzie internetowej Portalu "twójpowiat.pl,  za tą propozycją głosowało 2,5 tys. osób. Zignorowanie tych propozycji, przyjęcie za patrona Ronda, osoby tak kontrowersyjnej, związanej z PRL-owską administracją Stanu Wojennego musi budzić conajmniej zdziwienie. Dodajmy, że mamy tyle problemów w Ropczycach, nawet z tak symbolicznym uczczeniem "100 lecia.." a  w sąsiednim Sędziszowie realizowany jest  "Pomnik -100 lecia", który stanie przed Ratuszem. (poniżej: pismo do Wojewody o uchylenie tej Uchwały)


Ropczyce 3.04. 2018 r.

L. dz. 1/04/2018

Sz. P.
Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki

Sprawa: Uchylenia uchwały Rady Miasta Ropczyce z dnia 26.03. 2018 r. (w sprawie nadania Rondu imienia „Władysława Sąsiadka”.

Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej oraz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Oddział Ropczyce wnioskuje o uchylenie uchwały Rady Miasta Ropczyce z dnia 26.03.2018 r. o nadaniu rondu imienia Władysława Sąsiadka (zmarłego 14.XI. 2012 r) . W naszym przekonaniu nie jest właściwym kandydatem na patrona tego nowego ronda w Ropczycach.
Władysław Sąsiadek był w PRL aktywnym działaczem ZSL-u, który w roku 1981 ( w stanie wojennym) został z-cą Naczelnika Gminy Ropczyce i był nim do roku 1990. W latach 80-tych m.in. nadzorował organizację „pierwszego kołchozu w Gminie Ropczyce”, czyli powstawanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małej k. Ropczyc, tworzonej ze szkodą dla wielu chłopskich gospodarstw. Był znanym przeciwnikiem „Solidarności” , pozostał do końca życia przeciwnikiem zmian ustrojowych (po roku 1989). Znamienne jest to że jeszcze w roku 2004 publicznie przeciwstawiał się budowie Pomnika Ofiar Pacyfikacji Checheł (19.XI. 1943).
Należy podkreślić że ta kandydatura jest przeciwstawiana propozycji naszych organizacji, nadania im. 100 lecia Odzyskania Niepodległości, zgłoszonych formalnie 6.XI. 2017 r. popartych 160 podpisami „mieszkańców”, oraz wynikami sondy internetowej Portalu „Twój Powiat” , w której propozycje naszą poparło 2,5 tys. głosów .
Równocześnie informujemy że w sprawie osoby Władysława Sąsiadka wystąpiliśmy do IPN o. Rzeszów w dniu 21. 03. 2018. o kwerendę zasobów archiwalnych, pod kontem jego współpracy z SB.
Z wyrazami szacunku

podpisy i pieczęcie :
Andrzej Czochara (Przewodniczący NSZZ "S" Ropczyce)

Stanisław Wójciak (Prezes Stowarzyszenia Regionalnego)