Frysztak - Maraton Zumby 17.02.br. (Nasz Patronat Medialny)

Z przyjemnością informujemy, że kolejny "Maraton Zumby " we Frysztaku  odbył się zgodnie z planem w sobotę (17.01. br) przy rekordowej frekwencji i rekordowym zainteresowaniu. Oczywiście wielu mo...

Felietonik: na Piątek "AKCJA WSPÓŁCZUCIA"

Moja wiara w uczciwe głosowanie w naszej "Lutowej sondzie" w sprawie nazwy nowego ronda (100-lecia Niepodległości) mocno się zachwiała. A powodem tego jest informacja która dotarła do naszej Redakcji,...

Sędziszów- Weź udział w Biegu WEŹ UDZIAŁ W BIEGU "TROPEM WILCZYM"

Do 27 lutego br. mogą zgłaszać się wszyscy, którzy chcą wziąć udział w Biegu Tropem Wilczym. Kolejna VI edycja tego biegu odbędzie się 4 marca 2018 r. o godz. 12.00.

"ZAWSZE WIERNI III edycja" zmiana daty i miejsca

Starostwo Powiatowe  informuje o następujacych zmianach: ETAP POWIATOWY Turnieju ZAWSZE WIERNI odbędzie się dnia 2 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w podziemiach Ratusza w Sędziszowie Młp. Fi...

Rzeszów- Konferencja ARiMR i Uniwersytetu Rzeszowskiego (29.01.br) (VIDEO)

"Małe gospodarstwa rolne- siłą rolnictwa" to hasło konferencji zorganizowanej wspólnie przez Uniwersytet Rzeszowski oraz Podkarpacki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Byliśmy ...

 • Frysztak - Maraton Zumby 17.02.br. (Nasz Patronat Medialny)

  poniedziałek, 19 lutego 2018 13:39
 • Felietonik: na Piątek "AKCJA WSPÓŁCZUCIA"

  piątek, 16 lutego 2018 09:01
 • Sędziszów- Weź udział w Biegu WEŹ UDZIAŁ W BIEGU "TROPEM WILCZYM"

  czwartek, 15 lutego 2018 08:53
 • "ZAWSZE WIERNI III edycja" zmiana daty i miejsca

  środa, 14 lutego 2018 08:43
 • Rzeszów- Konferencja ARiMR i Uniwersytetu Rzeszowskiego (29.01.br) (VIDEO)

  wtorek, 13 lutego 2018 10:42
redaguj-z-nami-twojpowiat

Wasza opinia

Rondo im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Wyniki

Statystyki strony

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Zapowiedzi imprez

Brak wydarzeń

Ropczyce- Felieton Zimowy "korupcja w Starostwie"

 • PDF

Więcej…Zima jak dotychczas bardzo łagodna i to samo można powiedzieć o doniesieniach medialnych odnośnie korupcji w naszym starostwie. Jakieś małe sprawy i śmieszne kwoty. Niemniej sprawa musi niepokoić. Bo chociaż podawana kwota 50 tys. zł. dotyczy tylko niezachowania procedur formalnych przy wyłanianiu wykonawcy tego zlecenia (nasadzenia zieleni), a nie samego faktu jego wykonania. Problem głównie wynika ze związanym z tym udokumentowanym fałszowaniem dokumentacji tej procedury. A to jak wiadomo jest karalne!. To samo można powiedzieć o pozostałych zarzutach, jakieś małe kwoty (400 zł. diety?), czy też 13 podpisów pod odbiorem nagród w turnieju szachowym?. Niestety sprawy te dotyczą urzędniczki "wysokiego szczebla", gdzie liczy się nie tylko kwota, ale także zaufanie społeczne. Nie przesądzamy, trwa zima, sprawy w procedurze prokuratorsko-sądowej. Zaczekamy,(chyba do wiosny?), oby to nie była nitka prowadząca do ... ? Ale bez względu na ostateczne rozwiązanie, głeboki cień (CBA) rzucony został na tą kadencję naszego samorządu powiatowego. Sprawa ma szersze uwarunkowanie, ale o tym na wiosnę.

Ropczyce- Kandydat na Patrona Nowego Ronda: Ryszard Christoff -tajny współpracownik UB, ps."Azot"

 • PDF

Więcej…Jak wiadomo propozycji Ropczyckiej "Solidarności" oraz Stowarzyszenia Regionalnego o nadaniu nowemu rondu /obok Urzędu Pracy/ " im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości" została przeciwstawiona kandydatura Ryszarda Christoffa. Pisaliśmy już o wątpliwych jego zasługach, w tym takich jak wyrzucenia z pracy w Ropczyckim Liceum  wybitnego pedagoga- wychowawcy prof. Marii Lachman (za przynaleznośc do AK i prace w tajnym nauczaniu). Otrzymaliśmy także pismo IPN- Rzeszów o negatywnym zaopiniowaniu tego wniosku Burmistrza Bolesława Bujaka, wraz z uasadnieniem, które w skrócie przytaczamy:
"Z zachowanych dokumentów wynika,że Ryszard Christof, był od maja 1954 zarejestrowany jako informator a później tajny współpracownik PUBP w Dębicy (zarejestrowany pod pseudonimem "Azot"). Według odnalezionych w archiwum zapisów wytypowany został do inwiligacji członkow byłego Stronnictwa Narodowego, a zwerbowany został na podstawie "materiałów kompromitujących". Według odnalezionych zapisów informacje przez niego przekazane znalazły się w kilku sprawach operacyjnych (m.in. krypt."Biegły" krypt."Prawnik", krypt. "Zdrajcy" co mogłoby wskazywać, że dostarczał informacji na temat ludzi ze środowisk przedwojennego BBWR, "Sokoła" "SN", Stronnictwa Ludowego,  "Kościoła", a nawet członków PZPR. W źródłach nie znaleziono informacji kiedy współpraca została zakończona. W 1979 materiały przekazano do zniszczenia, zachowały się materiały rejestracyjne i sprawozdawcze.                                                            (oprac. St. Wójciak)

    Przypominamy także, że trwa akcja zbierania podpisów pod Apelem do Burmistrza B. Bujaka o przedłożenie na posiedzeniu Rady Miasta wniosku Stowarzyszenia Regionalnego oraz "Solidarności" o nadanie Rondu im. "100-lecia Odzyskania Niepodległości"

Sonda Styczniowa- Nasze "Kliki + Nepotyzm"

 • PDF

Więcej…   Na progu nowego roku- należy serdecznie podziękować wszystkim którzy chcieli wypowiedzieć się w naszej sondzie i odpowiedzieli na pytanie: co zrobić z "Honorowym Obywatelem Ropczyc - Mirosławem Karapytą (PSL)"? Powtórzmy, postawiono mu 16 zarzutów prokuratorskich, w tym gwałt i różnego rodzaju korupcje.  Wypowiedziało się 1081 osób, z tego 1020 czyli 94,4% opowiedziało się za odebraniem tego "HONORU".  Tylko 33 osoby, to jest 3.1% opowiedziało się za czekaniem na uprawomocnieniem wyroku, 14 (to jest 1,3%) "nie ma problemu" i tyle samo 1,3% "nie mam zdania w tej sprawie". Wyniki sondy dostarczymy: Burmistrzowi B. Bujakowi, Przewodniczącemu Rady Miasta Józefowi Misiurze i pozostałym Radnym Miasta. Co zostanie zrobione w tej sprawie  będziemy informować.
     A w styczniu tego roku (2018), to jest roku wyborczego, (wybory samorządowe) chcemy zapytać: jaka jest Wasza ocena problemu: "klik towarzysko-partyjnych+ nepotyzmu", w mieście, gminie w której mieszkacie i naszym powiecie.

Ropczyce- XXXI Sesja Rady Powiatu (28.12.br)

 • PDF

Więcej…Kolejna Sesja Rady Powiatu która odbyła się w czwartek,wyróżniały dwie sprawy. Pierwsza to obecność posła Kazimierza Moskala, druga to projekt budżetu powiatu na rok 2018. Poseł w swoim wystąpieniu krótko podsumował swoją działalność w kończącym się roku. Po szczegóły kierował do okolicznościowej publikacji, która została rozprowadzona wśród obecnych na sesji. W wystąpieniu odniósł się także do dzialności  "powiatowej opozycji PSL-SLD". Zarzucił m.in. radnemu Wiesławowi Ryglowi, że swoimi działaniami próbuje "zakłocić dobrą współprace" pomiędzy obecnym Zarządem Powiatu a władzami wojewódzkimi, szczególnie  Wojewodą p.  Ewą Leniart. Podkreślił że Radny posługuje się fałszywymi danymi, a szczególnie niedopuszczalne jest używanie nieudokumentowanego argumentu "śmierci człowieka". Przypomniał także p. W. Ryglowi, że przecież w swoim czasie mógł wykazać się "skutecznością finansową, na rzecz powiatu" a tego właśnie brakowało. Poseł oświadczył, że do każdej pozyskanej przez p. W. Rygla "złotówki" on deklaruje, że pomnoży je przez 10. Po przerwie dyskutowano nad projektem budżetu. Projekt został przyjęty: 12 "za", 1 "przeciw", 4 "wstrzymało się". Relacje Video z przyczyn organizacyjnym opublikujemy po 7.01.(2018 r.)
Dosiego Nowego Roku 2018 !!!

Życzenia Swiąteczne i Noworoczne

 • PDF

Więcej…Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018 serdeczne życzenia dla wszystkich którzy "zaglądają" na strony Portalu "Twójpowiat"

składa Redakcja